Belastingadviseur Maarel Consultancy

Diensten

Van der Maarel Consultancy biedt de volgende diensten aan: bedrijfsadministratie, salarisadministratie, belastingen en advies.

Bedrijfsadministratie

We kunnen helpen bij het opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen; bij het opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses; bij het opstellen van begrotingen, maand-, kwartaal en jaarrapporten; bij de periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming.

Business administration

Salarisadministratie

Wij verzorgen periodieke salarisverwerking en uitwisseling van gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst, ziekenfondsen en andere instanties. Ook controleren we gedurende het jaar van de voorschotnota van de uitvoeringsinstelling. We zorgen voor een adequate verwerking van CAO wijzigingen, voor toetsing en toepassing van wet- en regelgeving. We verzorgen de loonstroken voor de werknemers, aangiften loonbelasting, aanmelding werknemers bij uitvoeringsinstellingen, etc. We zorgen voor proforma loonberekeningen om u een juiste indicatie te geven van de loonkosten van de betreffende werknemer.

Salary administration

Belastingen

We verzorgen de aangiften omzetbelasting, de aangiften loonbelasting/premie volksverzekering en de aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekering en vennootschapsbelasting. We zorgen voor de belasting planning, voor de begeleiding bij belastingcontroles. voor de advisering op diverse fiscale gebieden en voor een actieve signalering bij belastingwijzigingen. Ook controleren we of er "knelpunten" of juist nieuwe mogelijkheden voor belastingbesparing ontstaan bij onze cliënten, zodat wij deze met u door kunnen nemen.

Taxes

Financieel advies

Wij adviseren op de volgende gebieden: fiscaal, financieel, bij de opstart van een bedrijf, op het gebied van belastingen, voor administratieve organisaties, op het gebied van personeel, voor financiering, automatisering, verzekeringen en bedrijfsstructuur.

Financial advice

Geworteld in het verleden met het oog op de toekomst.

Neem contact op